TIPUS D'ABONAMENTS

 • Residents

  Tipus d’abonament
  Preu resident

  Individual – instal·lacions esportives:

  Abonament individual

  Anual: 74,04 €

  Semestral: 37,02 €

  Individual federat – instal·lacions esportives:

  Persones residents a Calvià que estiguin FEDERADES en un dels clubs del municipi de Calvià inclosos en el registre municipal d’associacions.

  Anual: 53,10 €

  Semestral: 26,55 €

  Individual – Pista d’atletisme:

  Accés únicament a les instal·lacions de pista de atltetismo (pista, circuit de cross, mòdul interior, sala de fitness…)

  Anual: 90 €

  Semestral: 45 €

  Individual federat – Pista d’atletisme:

  Persones residents que estiguin FEDERADES en algun dels clubs del municipi de Calvià inclosos en el registre municipal d’associacions. Accés únicament a les instal·lacions de pista d’atletisme (pista, circuit de cross, mòdul interior, sala de fitness…)

  Anual: 64,55 €

  Semestral: 32,28 €

 • No residents

  Tipus d’abonament
  Preu NO Resident

  Individual – instal·lacions esportives:

  Abonament persona individual

  Anual: 161,16 €

  Semestral: 80,58 €

  Individual federat – instal·laciones esportives

  Persones que estiguin FEDERADES en un dels clubs del municipi de Calvià inclosos en el registre municipal d’associacions.

  Anual: 115,66 €

  Semestral: 57,83 €

  Individual – Pista d’atletisme:

  Accés únicament a les instal·lacions de pista de atltetisme (pista, circuit de cross, mòdul interior, sala de fitness…)

  Anual: 156 €

  Semestral: 78 €

  Individual federat – Pista d’atletisme:

  Persones que estiguin FEDERADES en algun dels clubs del municipi de Calvià inclosos en el registre municipal d’associacions. Accés únicament a les instal·lacions de pista d’atletisme (pista, circuit de cross, mòdul interior, sala de fitness.)

  Anual: 111,88 €

  Semestral: 55,94 €

 • Residents

  Tipus d’abonament
  Preu resident

  Juvenil Instal·lacions esportives:

  Per a persones menors de 25 anys

  Anual: 46,32 €

  Semestral: 23,16 €

  Juvenil federat instal·lacions esportives: 

  Per a persones menors de 25 anys, residents, que estiguin FEDERADES en un dels clubs del municipi de Calvià inclosos en el registre municipal d’associacions

  Anual: 33,22 €

  Semestral: 16,61 €

  Juvenil Pista d’atletisme:

  Per a persones menors de 25 anys,. Accés únicament a les instal·lacions de pista d’atletisme (pista, circuit de cross, mòdul interior, sala de fitness…)

  Anual: 66 €

  Semestral: 33 €

  Juvenil federado Pista d’atletisme:

  Per a persones menors de 25 anys, residents, que estiguin FEDERADES en un dels clubs del municipi de Calvià inclosos en el registre municipal d’associacions. Accés únicament a les instal·lacions de pista d’atletisme (pista, circuit de cross, mòdul interior, sala de fitness…)

  Anual: 47,33 €

  Semestral: 23,67 €

 • No residents

  Tipus d’abonament
  Preu NO resident

  Juvenil – Instal·lacions esportives:

  Per a persones menors de 25 anys

  Anual: 92,52 €

  Semestral: 46,26 €

  Juvenil federat – instal·lacions esportivesfederado Instalaciones deportivas:

  Per a persones menors de 25 anys que estiguin FEDERADES en un dels clubs del municipi de Calvià inclosos en el registre municipal d’associacions.

  Anual: 66,42 €

  Semestral: 33,21 €

  Juvenil – Pista d’atletisme:

  Per a persones menors de 25 anys. Accés únicament a les instal·lacions de pista d’atletisme (pista, circuit de cross, mòdul interior, sala de fitness…)

  Anual: 77,45 €

  Semestral: 38,73 €

  Juvenil federat Pista d’atletisme:

  Per a persones menors de 25 anys que estiguin FEDERADES en un dels clubs del municipi de Calvià inclosos en el registre municipal d’associacions. . Accés únicament a les instal·lacions de pista d’atletisme (pista, circuit de cross, mòdul interior, sala de fitness…).

  Anual: 108 €

  Semestral: 54 €

 • Residents

  Tipus d’abonament
  Preu resident

  FAMILIAR – INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

  Es poden acollir a aquesta modalitat d’abonament aquella unitat familiar formada per una parella de fet o unitat familiar monoparental amb fills menors de 18 anys (en el moment de realitzar l’abonament). Els fills han de conviure en la llar família.

  Anual: 97,92 €

  Semestral: 48,96 €

  FAMÍLIA NOMBROSA I MONOPARENTAL –  INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

  Es poden acollir a aquesta modalitat d’abonament aquella família formada per un mínim de tres fills/as menors de 18 anys (en el moment de realització de l’abonament) o fins a 25 anys, si el/la fill/a no treballa i resideix en el domicili familiar, i que convisquin en la llar conjugal. En cas de separació, tots dos progenitors han d’estar empadronats en el municipi, encara que sigui en domicilis diferents. Les famílies que tinguin dos fills i un d’ells tingui una discapacitat, també es considerarà família nombrosa.

  Anual: 38,46 €

  Semestral: 19,23 €

 • No residents

  Tipus d’abonament
  Preu no resident

  FAMILIAR – INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

  Es poden acollir a aquesta modalitat d’abonament aquella unitat familiar formada per una parella de fet o unitat familiar monoparental amb fills menors de 18 anys (en el moment de realitzar l’abonament). Els fills han de conviure en la llar família.​​

  Anual: 242,40 €

  Semestral: 121,20 €

  FAMÍLIA NOMBROSA I MONOPARENTAL – INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

  Es poden acollir a aquesta modalitat d’abonament aquella unitat familiar (família nombrosa) formada per una parella de fet o unitat familiar monoparental amb fills menors de 18 anys (en el moment de realitzar l’abonament). Els fills han de conviure en la llar família.​

  Anual: 197,88 €

  Semestral: 98,94 €

 • Residents

  Tipus d’abonament
  Preu resident

  Residents – persones amb discapacitat, jubilats o pensionistes

  Per a persones RESIDENTS EN EL MUNICIPI. Jubilades o prejubilades, pensionistes i persones amb discapacitat. Accés a Instal·lacions esportives municipals i pista d’atletisme.

  GRATUÏT

  Residents en situació d’atur que no rebin ajudes

  Per a persones RESIDENTS EN EL MUNICIPI, aturades o que es trobin en situació temporal de desocupació i no cobrin cap mena de prestació o ajuda. Accés a Instal·lacions esportives municipals i pista d’atletisme.

  GRATUÏT

ALTES I RENOVACIONS ABONAMENTS

RENOVACIÓ DE L’ABONAMENT ICE SENSE CANVIS (pot fer-ho online)

Es podran fer a través d’internet les renovacions dels abonaments que no suposin canvis (titulars d’abonament, dades personals, etc.).

https://www.calviadeportes.com/renovacioabonament

Una vegada realitzat el tràmit, es produirà automàticament la renovació sense necessitat de dur a terme cap altre tràmit.

PUNTS ON PODEU FER EL TRÀMIT: ALTA O RENOVACIÓ D’ABONAMENT DE L’ICE

CITA PREVIA ABONAMENTS

Imprescindible demanar cita prèvia online a la instal·lació on es vulgui fer el tràmit.

Web de cita prèvia: htpps://www.calviadeportes.com/cita-previa-iidd


Lloc Dies de la setmana Horari Telèfon
Palau Municipal d’Esports Melani Costa de Calvià De Dilluns a Divendres De 9 a 14 h

De 16 a 20.30 h

971 670 310
Pavelló de Galatzó De Dilluns a Divendres De 9 a 14 h i de 16 a 20.30 h 971 696 043
Piscina de Son Ferrer De Dilluns a Divendres De 9 a 14 h 971 139 204

FORMES DE PAGAMENT

1.- Pagament amb targeta de crèdit

2.- A les entitats col·laboradores següents a les quals no és obligatori tenir compte obert: Banco Popular Español, Bankia, Caixabank (“La Caixa”), Banca March, Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Sabadell i Cajamar Caja Rural (amb autoliquidació).

3.- Als caixers automàtics habilitats a tal efecte a les citades entitats, amb el codi de barres que figura a l’imprés ( amb autoliquidació)

4.- Per via telemàtica a la adreça: http://www.calvia.com/pagoimpuestos (amb autoliquidació).

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN CAS DE SER UN ALTA NOVA

Recorda que si et dones d’alta per primera vegada com a persona abonada a les instal·lacions ICE, has d’assistir presencialment reservant cita prèvia en el següent  enllaç.

Imprès ICE cumplimentat i signat.

Els interessats tenen dret a no aportar documents que ja es trobin en poder de l’Administració actuant o hagin estat el·laborats per qualsevol altra Administració. L’administració actuant podrà consultar o recaptar aquests documents tret que l’interessat s’oposés a això. No cabrà l’oposició quan l’aportació del document s’exigís en el marc de l’exercici de potestats sancionadores o d’inspecció. Les Administracions Públiques hauran de recaptar els documents electrònicament a través de les seves xarxes corporatives o mitjançant consulta a les plataformes d’intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a aquest efecte”.

Pot autoritzar a l’Ajuntament de Calvià a recaptar la informació per continuar la tramitació completant aquest document. Enlace autorización

Aquest document únicament tindrà validesa si es lliura per registre oficial (presencial o electrònic) o de manera presencial en els punts on es tramiten els abonaments ICE.

COLECTIUS EXENTS DE PAGAMENT

 • Persones amb discapacitat
 • Persones jubilades i pensionistes
 • Persones en situació d’atur sense subsidi.
INSTÀNCIA ABONAMENT ICE
CITA PRÈVIA ALTA O RENOVACIÓ D’ABONAMENT AMB CANVIS
Sol·licitut de cita prèvia
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
Accés ordenança reguladora

RENOVACIÓ D’ABONAMENTS SENSE CANVIS
AQUÍ