Informació per poder gestionar Campus esportius i jornades de tecnificació durant l’estiu 2023

Convocatòria d’ajudes esportistes individuals que hagin tramitat abonament pista d’atletisme de Magaluf (persones federades inscrites a clubs esportius de Calvià)

Convocatòria de subvencions per a entitats esportives del municipi de Calvià 2023

Programa d’activitats i instal·lacions esportives de Calvià 2023 (Català)

Instal·lacions esportives, abonaments, preus i activitats

Ordenança reguladora preus públics

Document que recull els preus de les distintes modalitats d’ús dels centres esportius municipals de Calvià i altres activitats esportives dependents de l’Ajuntament de Calvià

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ESPORTISTES INDIVIDUALS DE CALVIÀ 2022

SUBVENCIONS ESPORTISTES INDIVIDUALS DE CALVIÀ 2021

Ordenança reguladora preus públics

Document que recull els preus de les distintes modalitats d’ús dels centres esportius municipals de Calvià i altres activitats esportives dependents de l’Ajuntament de Calvià

Ordenança reguladora preus públics

Document que recull els preus de les distintes modalitats d’ús dels centres esportius municipals de Calvià i altres activitats esportives dependents de l’Ajuntament de Calvià

Convocatòria de subvencions per a entitats esportives del municipi de Calvià 2022

Programa d’activitats i instal·lacions esportives de Calvià 2022 (Català)

Instal·lacions esportives, abonaments, preus i activitats

Autorització sala fitness menors

Autorizació obligatòria per tal que menors entre 14 i 17 anys puguin accedir als gimnasos de Calvià

SOL·LICITUD – SUBVENCIONS ESPORTISTES INDIVIDUALS DE CALVIÀ 2021

BASES – SUBVENCIONS ESPORTISTES INDIVIDUALS DE CALVIÀ 2021

Convocatòria de subvencions per a entitats esportives de Calvià 2021

Accedeix a tota la informació i documentació de la convocatòria, oberta del 17 de juny al 2 de juliol de 2021

Ordenança reguladora preus públics

Document que recull els preus de les distintes modalitats d’ús dels centres esportius municipals de Calvià i altres activitats esportives dependents de l’Ajuntament de Calvià

Programa d’activitats i instal·lacions esportives de Calvià 2021 (Català)

Instal·lacions esportives, abonaments, preus i activitats

Convocatòria de subvencions esportistes individuals 2020

el termini per presentar sol·licituds: del 16 d’octubre al 30 d’octubre de 2020

Proposta d’adjudicació de subvenció clubs esportius de Calvià 2020

Llistat d’entitats admeses i quantitats econòmiques atorgades

Requeriment d’esmena de deficiències subvencions a famílies

Requeriment d’esmena de deficiències de les sol·licituds presentades en la convocatòria de subvencions destinades a famílies consistent en un ajut econòmic de les despeses derivades de la inscripció dels nins i nines a activitats esportives i de temps lleure d’estiu en l’any 2020 en l’illa de Mallorca (Consell de Mallorca)

Altes i renovacions d’abonaments 2020

Informació de l’operatiu per dur a terme les altes i renovacions d’abonaments.

Programa d’instal·lacions esportives 2020 (català)

Informació d’instal·lacions, activitats, clubs i esdeveniments esportius a Calvià de 2020

Llistat definitiu subvenció esportistes individuals 2019 

Convocatòria de subvenció esportistes individuals de Calvià corresponent a 2019

Autorització sala fitness menors

Autorizació obligatòria per tal que menors entre 14 i 17 anys puguin accedir als gimnasos de Calvià

Autorizació d’ús del rocòdrom menors

Autorizació obligatòria per tal que menors entre 14 i 17 anys puguin accedir al rocòdrom de Calvià

Esdeveniments esportius de recorregut a Calvià en 2020

L’Ajuntament de Calvià com a membre de la Comissió de Cooperació en matèria d’activitats no permanents menors…

Normativa d’ús d’instal·lacions esportives Calvià (NUIDECA de 2013)

Normes d’ús GENERALS de les instal·lacions esportives municipals

Llistat definitiu de subvenció a esportistes individuals any 2019 

Llistat definitiu de subvenció a esportistes individuals 2019

Bases i fitxa de la convocatòria de subvenció a esportistes individuals de Calvià 2019

Bases que regulen la convocatòria i document de subvenció a esportistes individuals de Calvià 2019

Llistat provisional de la convocatòria de subvencions per a esportistes individuals 2019

Llistat provisional de la convocatòria de subvencions per a esportistes individuals 2019

Horaris d’instal·lacions esportives de Calvià en dies festius de Nadal 19-20

Horaris durant els dies festius

Programa d’instal·lacions esportives 2019

Instal·lacions esportives, abonaments, preus i activitats