El 21/10/2017 es va publicar al BOIB núm. 129 la convocatòria de subvencions per a esportistes individuals del municipi de Calvià corresponent a l’any 2017. L’objecte d’aquesta convocatòria és promoure i facilitar l’accés a l’esport i la seva pràctica col·lectiva i individual, sempre dins del seu àmbit de competències en matèria esportiva. La dotació total d’aquesta partida és de 45.000 €.

A tenir en compte:
El termini de presentació de sol·licituds comença el 23/10/17 fins al 06/11/17, qualsevol sol·licitud presentada fora de termini no serà valorada..

Documentació:
En aquesta web trobaràs un arxiu amb la publicació del BOIB amb les bases que regulen la convocatòria i el model de sol·licitud. Les bases de la convocatòria són necessàries per completar el model de sol·licitud

Tramitació
És obligatori presentar al registre municipal de Calvià el model de sol·licitud, totalment emplenat, juntament amb la instància que te facilitaran al mateix registre.

Comunicació de canvis a la junta directiva
Si ha hagut qualsevol canvi a la junta directiva i no ha estat comunicada prèviament, és obligatori adjuntar l’acta amb la modificació.

Documentació