Sol·licitud de reserva d’instal·lació esportiva

* Aquest formulari és una primera comunicació per saber la disponibilitat d’espais, càlcul de preus, etc. En cap cas per emplenar el formulari es considera realitzada la reserva.  
** Una vegada rebut el formulari, l’àrea tècnica de l’HISSI contactarà amb el sol·licitant per concretar les opcions de disponibilitat i formalitzar la reserva.