BONIFICACIÓ / DEVOLUCIÓ D’ABONAMENTS 2020 (COVID-19)

Amb la finalitat de compensar les persones abonades a les instal·lacions esportives municipals de Calvià en 2020 que s’han vist afectades pel seu tancament arran de la situació d’emergència sanitària originada pel COVID19, s’estableix el següent sistema de bonificació o devolució d’abonaments.
El ciutadà podrà triar entre:

  • 1.- Bonificació del seu abonament
  • 2.- Devolució econòmica de la part proporcional del seu abonament (durant periode d’instal·lacions tancades)

Podrà sol·licitar qualsevol de les dues opcions fins al día 31 d’agost de 2020.

Posteriorment, rebrà una cridada telefònica del personal municipal, per verificar la seva identitat. 

Podrà sol·licitar qualsevol de les dues opcions fins al dia 31 d’agost de 2020.

1.- BONIFICACIÓ

Si s’ha pagat el primer semestre de l’abonament a les instal·lacions esportives municipals (de gener a juny), la persona abonada podrà triar entre:

a) Gaudir el seu abonament en el SEGON SEMESTRE DE 2020 (de juliol a desembre de 2020).

b) Gaudir el seu abonament durant el PRIMER SEMESTRE DE 2021 (de gener a juny de2020)

c) Si s’ha pagat l’abonament anual, es bonificarà el primer semestre de l’any 2021.

En aquests casos, la persona interessada ha d’emplenar i enviar el formulari. 

👉 FORMULARI DE BONIFICACIÓ  

2.- DEVOLUCIÓ ECONÒMICA

En aquesta opció es pot sol·licitar la devolució de la part proporcional de l’abonament, corresponent al període en el qual han estat tancades les instal·lacions esportives de l’Ajuntament a causa de la situació d’emergència sanitària per COVID19.

S’exceptuen els tipus d’abonaments que ja estan bonificats, segons el que estableix l’Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de serveis en les instal·lacions esportives municipals (BOIB núm. 159 de 20 de desembre de 2016).

En aquest cas, la persona interessada ha d’emplenar-se el següent formulari

👉 FORMULARI DE DEVOLUCIÓ ECONÒMICA

Formulari de bonificació

Formulari dedevolució