Abonaments per a les instal·lacions esportives de Calvià

Els preus varien si l’abonat no és resident al municipi de Calvià.

 Altes i renovacions