Abonaments per a les instal·lacions esportives de Calvià

Els preus varien si l’abonat no és resident al municipi de Calvià.

 Informació d’altes i renovacions

Tràmit de renovació d’abonaments