ALTES I RENOVACIONS ABONAMENTS 2020

Com a consequència de l’aplicació de les mesures de prevenció associades a la pandèmia COVID-19, l’operatiu d’ALTES i RENOVACIONS D’ABONAMENTS DE 2020 ha sofert canvis, els més rellevants són els següents:

1.- Les noves altes (nous abonaments) i les modificacions en els abonaments que no es puguin tramitar ONLINE, únicament podran realitzar-se de manera presencial al PALAU D’ESPORTS DE CALVIÀ

2.- Per a poder fer el tràmit d’abonaments al PALAU D’ESPORTS DE CALVIÀ serà necessari SOL·LICITAR CITA PRÈVIA

3.- L’horari de realització d’abonaments durant juliol i agost serà el següent: de dilluns a divendres de 8.30 a 22 h.

RENOVACIONS SENSE CANVIS (pot fer-ho on line de forma més àgil):

Si no hi ha cap canvi en la modalitat de l’abonament ni en els seus integrants es pot realitzar a través de la pàgina web seguint les instruccions que s’indiquen en el següent enllaç: www.calvia.com/renovacioabonament. Una vegada s’hagi realitzat, es produirà automàticament la renovació sense necessitat de realitzar qualsevol altre tràmit ni acudir a cap lloc.

ALTES DE NOUS ABONATS O RENOVACIONS AMB CANVIS.

Les ALTES i les RENOVACIONS AMB CAMBIS únicament podran realitzar-se de manera presencial al PALAU D’ESPORTS DE CALVIÀ i per poder fer-ho, serà necessari SOL·LICITAR CITA PRÈVIA (hora i dia per fer la gestió). 

En el cas de renovacions s’haurà d’acudir amb el carnet d’abonat.
Podrà efectuar-se el pagament de les següents formes:
1. Pagament amb targeta de crèdit
2. A través d’entitat bancària

Tipus d’abonament Explicació Preu resident Preu no resident Documentació que cal presentar
Individual inst·talacions esportives Anual:

74,04 €

Semestral:

37,02 €

Anual:

161,16 €

Semestral:

18,51 €

No residents:

còpia del DNI

Individual federat inst·talacions esportives Persones que estiguin FEDERADES en un dels clubs del municipi de Calvià inclosos en el registre municipal d’associacions. Anual:

53,10 €

Semestral:

26,55 €

Anual:

115,66 €

Semestral:

57,83 €

Residents:

Còpia de carnet de federat

No Residents:

còpia del DNI, Còpia de carnet de federat

Familiar inst·talacions esportives Es poden acollir a aquesta modalitat d’abonament aquella unitat familiar formada per una parella de fet o unitat familiar monoparental amb fills menors de 18 anys (en el moment de realitzar l’abonament). Els fills han de conviure en la llar família.​ Anual:

97,92

Semestral:

48,96 €

Anual:

242,40

Semestral:

121,20 €

Residents:
1.- foto de carnet de cada una de les persones de la família que tindran l’abonament (fotos tipus carnet)
2- Còpia del llibre de família
No residents:
1.- Còpia del DNI de pares o tutors

2.- Foto de carnet de cada una de les persones de la família que tindran l’abonament (fotos tipus carnet)

3- Còpia del llibre de família
Família nombrosa inst·talacions esportives Es poden acollir a aquesta modalitat d’abonament aquella unitat familiar (família nombrosa) formada per una parella de fet o unitat familiar monoparental amb fills menors de 18 anys (en el moment de realitzar l’abonament). Els fills han de conviure en la llar família.​ Anual:

38,46 €

Semestral:

19,23 €

Anual:

197,88 €

Semestral:

98,94 €

Residents:
1.- foto de carnet de cada una de les persones de la família que tindran l’abonament (fotos tipus carnet)
2- Còpia del llibre de família nombrosa amb data de caducitat visible
No residents:
1.- Còpia del DNI de pares o tutors

2.- foto de carnet de cada una de les persones de la família que tindran l’abonament (fotos tipus carnet)

3.- Còpia del llibre de família nombrosa amb data de caducitat visible
Juvenil inst·talacions esportives
Per a persones fins a 17 anys (inclòs)
Anual:

46,32 €

Semestral:

23,16 €

Anual:

92,52 €

Semestral:

46,26 €

No residents:

còpia del DNI

Juvenil federat inst·talacions esportives Per a persones fins a 17 anys (inclòs) que estiguin FEDERADES en un dels clubs del municipi de Calvià inclosos en el registre municipal d’associacions. Anual:

33,22 €

Semestral:

16,61 €

 Anual:

66,42 €

Semestral:

33,21 €

Residents:

Còpia de carnet de federat

No Residents:

còpia del DNI ,Còpia de carnet de federat

Residentes amb discapacitat, jubilats o pensionistes  Per a persones RESIDENTS EN EL MUNICIPI. Jubilades o prejubilades, pensionistes i persones amb discapacitat. Accés a Instal·lacions esportives municipals i pista d’atletisme. GRATUÏT  ——— Persones amb discapacitat Residents:

Carnet de discapacitat igual o superior al 33%

Prejubilats: certificat de prejubilació

Residents en situació d’atur que no rebin ajudes Per a persones RESIDENTS EN EL MUNICIPI, aturades o que es trobin en situació temporal de desocupació i no cobrin cap mena de prestació o ajuda. Accés a Instal·lacions esportives municipals i pista d’atletisme. GRATUÏT   ——— Residents:

Certificat actual de no percebre cap mena d’ajuda o subsidi per desocupació

Individual Pista d’atletisme Accés únicament a les instal·lacions de pista de atltetismo (pista, circuit de cross, mòdul interior, sala de fitness…) Anual:

90 €

Semestral:

45 €

Anual:

156 €

Semestral:

78

No residents:

còpia del DNI

Individual federat Pista d’atletisme Persones que estiguin FEDERADES en algun dels clubs del municipi de Calvià inclosos en el registre municipal d’associacions. Accés únicament a les instal·lacions de pista d’atletisme (pista, circuit de cross, mòdul interior, sala de fitness…) Anual:

64,55 €

Semestral:

32,27

Anual:

111,88 €

Semestral:

55,94 €

Residents:

Còpia de carnet de federat

No Residents:

còpia del DNI, Còpia de carnet de federat

Juvenil Pista d’atletisme Per a persones fins a 17 anys (inclòs). Accés únicament a les instal·lacions de pista d’atletisme (pista, circuit de cross, mòdul interior, sala de fitness…) Anual:

47,33 €

Semestral:

23,66 €

Anual:

77,45 €

Semestral:

38,72 €

No residents:

còpia del DNI

Juvenil federat Pista d’ atletisme Per a persones fins a 17 anys (inclòs) que estiguin FEDERADES en un dels clubs del municipi de Calvià inclosos en el registre municipal d’associacions. . Accés únicament a les instal·lacions de pista d’atletisme (pista, circuit de cross, mòdul interior, sala de fitness…). Anual:

66 €

Semestral:

33 €

Anual:

108 €

Semestral:

54 €

Residents:

Còpia de carnet de federat

No residents:

còpia del DNI, Còpia de carnet de federat

  • ORDENANÇA REGULADORA PREUS PÚBLICS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES CALVIÀ

    ACCÈS A L’ORDENANÇA
  • FORMULARI CONSENTIMENT ABONATS ICE

    ATORGAR EL CONSENTIMENT PER A la CONSULTA DE DADES (ABONATS SERVEIS ICE)
  • SOL·LICITUD CITA PRÈVIA

    SOL·LICITA CITA PRÈVIA PER FER TRÀMITS AMB L’ICE AQUÍ