L’AJUNTAMENT DE CALVIÀ IMPULSA UN PLA D’HÀBITS DE VIDA SALUDABLES

El pla municipal d’hàbits de vida saludables consisteix en un conjunt de programes i accions destinades a millorar la salut i el benestar de tota la ciutadania de Calvià mitjançant la promoció d’estils de vida saludables que permetin gaudir d’una bona salut, prevenir posibles malalties i obtenir una millor qualitat de vida.

La situació sanitària actual ha posat de manifest la importància de mantenir un bon estat de salut per tal de reforçar el sistema immunitari. Per tot això, la prevenció i la promoció de la salut són fonamentals. De la mà dels centres d’atenció primària, aquest pla es centra en disminuir els mals hàbits de vida de la població, disminuir les atencions mèdiques, promocionar la salut i el benestar, promoure un envelliment actiu i saludable i prevenir el deteriorament funcional.

En aquests moments, el desenvolupament dels programes està pendent de la finalització de les enquestes en el mes de març. Posteriorment farem difusió dels resultats i els programes prioritaris a implantar.

Contacte: areatecnicaice@calvia.com

Enllaç a la enquesta: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1qYmOLp_evVFJNY8-IJnm3Jw2AoiuL0NO9aMnLh_uvd_lNA/viewform?usp=sf_link