CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ENTITATS ESPORTIVES DEL MUNICIPI DE CALVIÀ 2021

El dia 17 de juny de 2021 es va publicar en el BOIB les bases de la convocatòria de subvencions per a entitats esportives del municipi de Calvià corresponents en 2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

S’estableix un termini de presentació de les instàncies de 15 dies naturals a partir de l’endemà a la publicació del BOIB, per tant, la data màxima de presentació és el divendres dia 2 de juliol de 2021. Tota sol·licitud lliurada fora de termini no pot ser admesa

FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La presentació de manera general es realitzarà per mitjà del Registre Electrònic General de la AGE, mitjançant el corresponent certificat electrònic que té el club esportiu.

Si el Club esportiu no disposa de certificat digital podrà presentar la documentació a través del següent formulari de GOOGLE.

Pots trobar més informació sobre la tramitació electrònica en aquest enllaç:
http://www.calvia.com/web/plantilles/jstl/sede/plt/sede.plt?KPAGINA=966&KIDIOMA=2&KNODE=692

BASES DE LA CONVOCATÒRIA I MODEL D’INSTÀNCIA A PRESENTAR

Aquí trobaràs les bases de la convocatòria i la instància que s’ha d’emplenar i presentar juntament amb la documentació que se sol·licita.

INSTÀNCIA LÍNIA DE SUBVENIÓ A PDF

INSTÀNCIA LÍNIA DE SUBVENCIÓ A WORD

INSTÀNCIA LÍNIA DE SUBVENCIÓ B PDF

INSTÀNCIA LÍNIA DE SUBVENCIÓ B WORD

Per a resoldre dubtes, poden contactar amb l’ICE en horari de 9 a 15 h, en el 971 67 03 10 o enviar un correu a ice@calvia.com