CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ENTITATS ESPORTIVES DEL MUNICIPI DE CALVIÀ 2023 

El dia 18 de març de 2023 es va publicar en el BOIB núm. 35, les bases de la convocatòria de subvencions per a entitats esportives del municipi de Calvià corresponents en 2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUTS

S’estableix un termini de presentació de les instàncies de 15 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació del BOIB, per tant, la data màxima de presentació és el dilluns 3 d’abril. Tota sol·licitud lliurada fora de termini no pot ser admesa

FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUTS

La presentació de manera general es realitzarà per mitjà del REGISTRE ELECTRÒNIC DEL AJUNTAMENT DE CALVIÀ mitjançant el corresponent certificat electrònic que té el club esportiu.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA I MODEL D’INSTÀNCIA A PRESENTAR

Aquí trobaràs les bases de la convocatòria i la instància que s’ha d’emplenar i presentar juntament amb la documentació que se sol·licita.

INSTÀNCIA LÍNIA DE SUBVENCIÓ A PDF

INSTÀNCIA LÍNIA DE SUBVENCIÓ A WORD

INSTÀNCIA LÍNIA DE SUBVENCIÓ B PDF

INSTÀNCIA LÍNIA DE SUBVENCIÓ B WORD

Per a resoldre dubtes, poden contactar amb l’ICE en horari de 9 a 15 h, en el 971 67 03 10 o enviar un correu a ice@calvia.com