BONIFICACIÓ D’ABONAMENTS 2020 (COVID-19)

Amb la finalitat de compensar les persones abonades a les instal·lacions esportives municipals de Calvià en 2020 que s’han vist afectades pel seu tancament arran de la situació d’emergència sanitària originada pel COVID19, s’estableix el següentsistema de bonificació o devolució d’abonaments.

Les persones abonades a les instal·lacions municipals entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2020 podran optar entre:

  • 1.- Bonificació del seu abonament
  • 2.- Devolució econòmica de la part proporcional del seu abonament (durant periode d’instal·lacions tancades). Termini finalitzat

El termini per a sol·licitar la devolució econòmica finalitza el pròxim dia 4 de desembre de 2020.

Posteriorment, rebrà una cridada telefònica del personal municipal, per verificar la seva identitat.

BONIFICACIÓ

Si s’ha pagat el primer semestre de l’abonament a les instal·lacions esportives municipals (de gener a juny), la persona abonada podrà triar entre:

  1. a) Gaudir el seu abonament en el SEGON SEMESTRE DE 2020 (de juliol a desembre de 2020).
  2. b) Gaudir el seu abonament durant el PRIMER SEMESTRE DE 2021 (de gener a juny de2020)

c) Si s’ha pagat l’abonament anual, es bonificarà el primer semestre de l’any 2021.

Per a beneficiar-se d’aquesta BONIFICACIÓ és necessari que completi el següent formulari de devolució.

FORMULARI DE BONIFICACIÓ

Aquí podràs accedir a tots els
tràmits en línia