BONIFICACIÓN DE ABONOS 2021 (COVID-19)

Amb la finalitat de compensar a les persones abonades a les instal·lacions esportives municipals de Calvià en 2021, que han sofert el tancament d’aquestes instal·lacions per la situació d’emergència sanitària per COVID19, s’estableix que el ciutadà podrà obtenir la devolució econòmica de la part proporcional de l’abonament corresponent al període comprès entre el día 12 de gener y el 13 de març de 2021.

Per demanar la devolució cal emplenar el següent formulari

Podrà sol·licitar aquesta devolució fins al dia 1 de novembre de 2021.

Posteriorment, rebrà una trucada del personal municipal, per a verificar la seva identitat.

(*) S’exceptuen els tipus d’abonaments que ja estan bonificats, segons el que s’estableix en l’Ordenança Reguladora del Preu Públic per la prestació de Serveis en les Instal·lacions Esportives Municipals (BOIB núm. 159, 20 desembre 2016).

      FORMULARI DE BONIFICACIÓ 21

Aquí podrás acceder a todos los trámites online
TRÁMITES ONLINE